ΕΡΙΦΥΛΗΣ 21, Χαλάνδρι, Αθήνα - Τ.Κ.: 15232

Τηλέφωνο: 2106814120

Κινητό: 6977284081

Φαξ: 2106847491

E-mail: takisapostolidis@gmail.com

Υπεύθυνος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 58485

Ιστοσελίδα: http://www.apostolidis-electric.gr, http://www.apostolidiselectric.gr